ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Για εκμίσθωση Σχολικού Κυλικείου του Γυμνασίου Πέλλας)

Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Σχολική Επιτροπή Β/Βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας διακηρύσσει ότι:
προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για
την εκμίσθωση του Σχολικού Κυλικείου του Γυμνασίου Πέλλας για εννέα χρόνια.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής που διατηρεί στο
δεύτερο όροφο του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πέλλας παρουσία της
επιτροπής Διαγωνισμού της Σχολικής Επιτροπής:
την Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 13μ.μ
Αναλυτικά η διακήρυξη και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται υπάρχουν
αναρτημένα στη ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας. Για περισσότερες πληροφορίες
και παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο γραφείο της
Σχολικής Επιτροπής στο τηλέφωνο 2382350845 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα κατατίθενται στο γραφείο
της Σχολικής Επιτροπής από την 29-08-2018 εώς την 28-09-2018

Γιαννιτσά 21-08-2018

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΕΡΑΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ