ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την 4ήμερη εκπ/κή επίσκεψη του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Πρωτεύουσες καρτέλες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΣΤΙΣ 2/4/2020 - 5/4/2020 ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

Κατόπιν ελέγχουν των οικονομικών προσφορών της τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης της Γ΄ Γυμνασίου του Γυμνασίου Πέλλας, από την Επιτροπή Συγκρότησης Έλεγχου, επιλέγει ομόφωνα το Τουριστικό Πρακτορείο: «Kp Holidays» Γιαννιτσά του κ. Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου, ως η οικονομικότερη και ποιοτικότερη προσφορά, έναντι των υπολοίπων.