Εκλογές 15μελούς κι αποτελέσματα 2014-15

Πρωτεύουσες καρτέλες

Εικόνα admin

Την Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2014, κατά τις τελευταίες 3 ώρες του ημερήσιου προγράμματος του σχολείου πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση Μαθητών του Γυμνασίου Πέλλας με θέμα "Εκλογή 15μελούς μαθητικού συμβουλίου"

Στον πίνακα αναφέρονται τα ονόματα των τακτικών και αναπληρωματικών μελών.
Ευχόμαστε Καλή Δύναμη στο έργο τους.