Συνεργασίες

Πρωτεύουσες καρτέλες

Το σχολείο μας για την εύρυθμη λεοτουργία του συνεργάζεται με διάφορους φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλα σχολεία.