ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΛΛΑΣ

Πρωτεύουσες καρτέλες

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Π. Πέλλα

Τηλέφωνο: 2382031249

email: mail@gym-pellas.pel.sch.gr