Δεκαπενταμελή (Σχολ. Έτους 2012-2013)

15 ΜΕΛΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γεωργούσης Μάριος
2 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ίμπας Νίκος
3 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Σκοπέτσι Νίκος
4 ΜΕΛΟΣ Μαρκοπούλου Άννα
5 ΜΕΛΟΣ Τσιφτσής Αντώνης
6 ΜΕΛΟΣ Καρασμάνης Κων/νος
7 ΜΕΛΟΣ Καραγιάννης Δημήτρης
8 ΜΕΛΟΣ Μάζνη Σατυρούλα
9 ΜΕΛΟΣ Τσαλικίδης Βασίλης
10 ΜΕΛΟΣ Σγουράκη Σοφία
11 ΜΕΛΟΣ Τσαλκιτζής Δημήτριος
12 ΜΕΛΟΣ Τάπου Λαζαρένια
13 ΜΕΛΟΣ Ίμπας Ίωνας
14 ΜΕΛΟΣ Τσιμπουκτσάκη Αθανασία
15 ΜΕΛΟΣ Σγουράκης Ανδρόνικος

There is currently no content classified with this term.

Εγγραφή στη RSS - Δεκαπενταμελή (Σχολ. Έτους 2012-2013)