ΠΕΛΛΑ

Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Πέλλα είναι κτισμένη επάνω σε λόφο σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από την οδική αρτηρία Θεσσαλονίκης - Έδεσσας και τον αρχαιολογικό χώρο. Νοτίως του δρόμου βρίσκεται ο εύφορος κάμπος, που προέκυψε από την αποξήρανση της λίμνης των Γιαννιτσών.( Η λίμνη αποξηράνθηκε από την Αμερικανική εταιρεία Foundation μεταξύ των ετών 1927-1937).

H Πέλλα είναι κτισμένη επάνω σε λόφο σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από την οδική αρτηρία Θεσσαλονίκης - Έδεσσας και τον αρχαιολογικό χώρο.

Η Πέλλα έχει έκταση περίπου τρία τ. χμ. και πληθυσμό 2450 κατοίκους. Η Πέλλα (Αγ. Απόστολοι), στην περίοδο της Τουρκοκρατίας υπαγόταν στον Καζά (επαρχία) Γιαννιτσών και ήταν τσιφλίκι του Σελήμ μπέη, μέλος της οικογενείας των Εβρενός (Γαζή Εβρενός ο κατακτητής της περιοχής μας), που κατοικούσαν στη Θεσσαλονίκη και ενός Εβραίου ιταλικής υπηκοότητας του Σαούλ Μοδιάνο.

Εκκλησία Αποστόλων Πέτρου και Παύλου της Πέλλας. Πρόκειται για μία τρίκλιτη βασιλική που χρονολογείται στα μέσα του 19ου αιώνα.

Επί Tουρκοκρατίας είχε 80 περίπου οικογένειες που ασχολούνταν με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία και ήταν συνδεδεμένοι με τους ιδιοκτήτες με διάφορες σχέσεις (αγροτικοί εργάτες, κολίγοι κλπ.) Οι κάτοικοι ασκούσαν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα ακόμη και σε ερείπια εκκλησίας, όπως αναφέρει ο Γάλλος Cousinery το 1831. Η νέα εκκλησία κτίστηκε το 1867 που είναι αφιερωμένη στους Αγ. Αποστόλους Πέτρο και Παύλο και λίγο αργότερα (1871-2) λειτούργησε και το σχολείο του χωριού που κτίστηκε μπροστά στην εκκλησία. Το 1957 κτίστηκε το σημερινό Δημοτικό Σχολείο οπότε την ίδια χρονιά το παλαιό κατεδαφίστηκε.