Πρόγραμμα Ενημέρωσης Γονέων, ισχύει από 30.11.2015

Πρωτεύουσες καρτέλες

Εικόνα admin

Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζεται το πρόγραμμα του Σχολείου μας όπως διαμορφώθηκε στις 30.11.2015. Στις ημέρες και ώρες όπου εμφανίζεται η ένδειξη Γ οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται για θέματα που αφορούν το παιδί τους.

Το πρόγραμμα είναι αναρτημένο και στο ιστολόγιο του σχολείου μας:
http://blogs.sch.gr/gympella/