Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου

Πρωτεύουσες καρτέλες

Εικόνα admin

Παραθέτουμε το πρόγραμμα εξετάσεων του Σεπτέμβρη για τους μαθητές που χρωστούν μαθήματα, καθώς και μαθητές παρελθόντων ετών.

Ώρα έναρξης εξετάσεων: 8.15πμ
Τηλ σχολείου για διευκρινίσεις: 2382031249