ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

Πρωτεύουσες καρτέλες

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ
για την Διεξαγωγή Οργανωμένης Εκπαιδευτικής Επίσκεψης της Γ τάξης του Γυμνασίου Πέλλας στα Ιωάννινα, από 30/3 – 1/4/2017.

Η επιλογή του Τουριστικού Γραφείου έγινε μεταξύ των προσφορών που κατατέθηκαν στο σχολείο, έπειτα από την αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Πέλλας σχετική πρόσκληση.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών επέλεξε το Τουριστικό Γραφείο ««Τουριστικές Επιχειρήσεις ΑΦΟΙ ΠΕΡΠΕΡΙΔΗ Ο.Ε.», Εθν. Αντίστασης 22 Σκύδρα σύμφωνα με τον πίνακα προσφορών.

Το ξενοδοχείο που επιλέχθηκε μεταξύ των προσφερομένων από το Τουριστικό Γραφείο «Αφοι Περπερίδη» είναι το Cezaria λόγω της εγγύτητας του στην πόλη, της θετικής εικόνας από προηγούμενη διαμονή μαθητών και του μικρού μεγέθους του. Μετά την ενημέρωση των συμμετεχόντων στον μειοδοτικό διαγωνισμό η επιλογή κατακυρώθηκε στις 15/2/2017 στο Γραφείο «Αφοι Περπερίδη», με σχετική πράξη της Διευθύντριας του Γυμνασίου Πέλλας.