Σύλλογος Καθηγητών

Πρωτεύουσες καρτέλες

Διεύθυνση και Σύλλογος Διδασκόντων σχολικής χρονιάς 2015-16

Δρ. Νομικού Ποθητή                  Διευθύντρια / Γεωλόγος

Στεφανίδου Φωτεινή                        Θεολόγος 

Γκαλογιάννη Μαλαματή                   Φιλόλογος 

Σιάγαλη Πασχαλίνα                          Φιλόλογος

Καρατάσιου Ιωάννα                         Φιλόλογος  

Μιμηκόπουλος Βασίλειος                Μαθηματικός

Χατζής Δημήτριος                             Φυσικός

Χαριτίδου Σοφία                                Γαλλικής / Ισπανικής 

Πλαταμώνα Μαρία                            Αγγλικών

Γραμμενούδη Σοφία                          Γερμανικών

Γαϊτάνης Χαράλαμπος                     Φυσικής Αγωγής 

Παυλίδου Κάκια                       Πληροφορικής / Τεχνολογίας