Ενισχυτική Διδασκαλία - Ενημέρωση γονέων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Εικόνα admin

Σας γνωρίζουμε ότι τη φετινή σχολική χρονιά 2015-16 θα λειτουργήσει πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου που επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα μαθήματα της Γλωσσικής διδασκαλίας (Αρχαία, Νέα), Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθορίζεται ως εξής:

• Για την πρώτη τάξη Γυμνασίου: τέσσερις (4) ώρες Μαθηματικά, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, μία (1) ώρα Φυσική. Σύνολο δέκα (10) ώρες.

• Για την δεύτερη τάξη Γυμνασίου: τέσσερις (4) ώρες Μαθηματικά, τρεις (3) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.

• Για την τρίτη τάξη Γυμνασίου: τέσσερις (4) ώρες Μαθηματικά, τρεις (3) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.
Τα μαθήματα θα γίνονται μετά το πρωινό σχολικό ωράριο σε Σχολικό Κέντρο Ενισχυτικής Διδασκαλίας κατά πάσα πιθανότητα στα Γιαννιτσά. Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριών στα τμήματα μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας, αποτελεί ο βαθμός επίδοσης Α΄ τριμήνου του/της μαθητή/τριας στο αντίστοιχο μάθημα.

Όσοι γονείς επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους ένα ή περισσότερα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, θα πρέπει να ζητήσουν από το σχολείο τη σχετική υπεύθυνη δήλωση και να την προσκομίσουν συμπληρωμένη μέχρι τις 23/12/2015.