ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:3ήμερη Εκπ/κή Επίσκεψη ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ στην Κέρκυρα

Πρωτεύουσες καρτέλες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
ΣΤΙΣ 26/4/2018 - 28/4/2018 ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Μετά την ένσταση που υποβλήθηκε στο σχολείο μας (Αρ. Πρωτ. 98/12-2-2018) στην επιλογή του πρακτορείου της Παρασκευή 9/2/2018 και τον ενδελεχή επανέλεγχο των οικονομικών προσφορών της τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης της Γ΄ Γυμνασίου του Γυμνασίου Πέλλας, από την Επιτροπή Συγκρότησης Έλεγχου, επιλέγει ομόφωνα το Τουριστικό Πρακτορείο: «HORBY TRAVEL, Αγίου Δημητρίου 4, Βέροια», ως η αμέσως οικονομικότερη και ποιοτικότερη προσφορά της προηγούμενης.