Ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Παραθέτουμε το πρόγραμμα για την ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας.

Θυμίζουμε πως η στενή συνεργασία γονέων / κηδεμόνων και εκπαιδευτικών λειτουργεί υπέρ της προόδου και βελτίωσης του παιδιού είτε σε θέματα που αφορούν τη συμπεριφορά του, είτε την απόδοσή του στα μαθήματα.