Κάνουμε Ανακύκλωση - Σάς θέλουμε συμμάχους

Πρωτεύουσες καρτέλες

Εικόνα admin

Το Γυμνάσιο Πέλλας και στη φετινή σχολική χρονιά 2018-2019 συνεχίζει τη συλλογή χαρτιού και προεκτείνει τη συγκεκριμένη δράση και στην ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών.
Την προσπάθειά μας ενθαρρύνει με τη συνεργασία του ο κ. Τσακίρης Χρήστος, Προϊστάμενος του Τμήματος Καθαριότητας και Αποκομιδής Απορριμμάτων Του Δήμου Πέλλας, ο οποίος μας διαθέτει ένα φορτηγό για την μεταφορά του χαρτιού ανακύκλωσης και των ηλεκτρικών συσκευών.

Καλούμε μαθητές, γονείς και κηδεμόνες να στηρίξουν την προσπάθειά μας μεταφέροντας στο χώρο του σχολείου χαρτί και παλιές ηλεκτρικές συσκευές.

Με την ενέργειά του αυτή στοχεύει:

1) Να ευαισθητοποιήσει Μαθητές, Γονείς - Κηδεμόνες και την Τοπική Κοινωνία σε θέματα ανακύκλωσης.

2) Να μάθουν οι μαθητές μας τις αρχές και τα οφέλη της ανακύκλωσης.
( Η ανακύκλωση είναι μία από τις βασικότερες και πιο ολοκληρωμένες προσεγγίσεις διαχείρισης αποβλήτων, με ανεκτίμητα οφέλη για την προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση κατανάλωσης πρώτων υλών και την εξοικονόμηση ενέργειας. Μερικά από αυτά είναι ο περιορισμός των απορριμμάτων και η ευκολότερη διαχείρισή τους, μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ρύπανσης εδάφους και υπόγειων υδάτων, μείωση αναγκών εισαγωγής πρώτων υλών, αύξηση ζήτησης εξαγόμενων ανακυκλώσιμων υλικών, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και προστασία της δημόσιας υγείας.
Πηγή: reporter.gr)

3) Να αποκτήσει το σχολείο ένα πόρο οικονομικής ενίσχυσης, αφού το χαρτί και οι ηλεκτρικές συσκευές θα πουληθούν σε Εταιρείες Ανακύκλωσης και τα έσοδα, με τιμολόγιο, θα εισέλθουν στα έσοδα της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Πέλλας και στον τραπεζικό Λογαριασμό του Γυμνασίου Πέλλας.

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων