ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για 3ήμερη Εκπαιδευτική Επίσκεψης στην Κέρκυρα

Πρωτεύουσες καρτέλες

Εικόνα admin

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ 3ήμερη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ από 5 έως 7 Απριλίου 2024 στην Κέρκυρα

Κατόπιν ελέγχου των οικονομικών προσφορών της 3ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης της Γ΄ Γυμνασίου του Γυμνασίου Πέλλας στην Κέρκυρα, από την Επιτροπή Συγκρότησης Ελέγχου, επιλέχθηκε ομόφωνα το Τουριστικό Πρακτορείο: «Perperidis», ως η οικονομικότερη και ποιοτικότερη προσφορά, έναντι των υπολοίπων.